ایده شو

ایده شو با محوریت اشتغال وجهش تولید

معرفی سمینار
pic

ایده شو با محوریت اشتغال وجهش تولید با موضوعات کشاورزی، صنعت، محیط زیست و خدمات شهری

کشاورزی

صنعت

محیط زیست

خدمات شهری

مهلت ارسال ایده : 10/05/1399

پایش اولیه ایده ها : 17/05/1399

اختتامیه مجازی : 22/05/1399

محل برگزاری سمینار

دانشگاه صنعتی سیرجان

راه های ارتباطی

ایمیل

is-conf@sirjantech.ac.ir

تلفن

03441522054

آدرس

سیرجان - کیلومتر 2 جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان